CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN TRUNG – IN, PHOTOCOPY HỒ SƠ BẢN VẼ

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN TRUNG – IN, PHOTOCOPY HỒ SƠ BẢN VẼ

Chi tiết dự án

 ► Lời giới thiệu

Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở tổ chức lại Công ty Tư vấn Xây dựng điện miền Trung trước đây là Trung tâm Thiết Kế Điện, là đơn vị tư vấn chuyên ngành được Công ty Điện lực 3 nay là EVNCPC thành lập, đã từng bước xây dựng, phát triển và phát huy được sức mạnh của mình trong công tác tư vấn phục vụ nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của ngành nói chung và của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng.

Công ty đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 02 năm 1994. Nhằm tiếp tục hoàn thiện trong công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 06/09/2011 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 539/QĐ-EVN thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung. Hiện nay Công ty đã có trên 80 lao động, trong đó đội ngũ cán bộ có bằng Thạc sỹ và Kỹ sư chiếm trên 80%, đây là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện công việc của Công ty; ngoài ra Công ty còn hợp tác với các Chuyên gia đầu ngành có bằng cấp Tiến sỹ, Thạc sỹ để thực hiện nhiệm vụ.

Công ty đã liên kết với Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 là đơn vị có phòng Thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia để thực hiện thí nghiệm các mẫu phục vụ cho công tác thiết kế các công trình thủy điện, lưới điện cho Công ty.

Công ty đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép hoạt động Điện lực với phạm vi hoạt động toàn quốc về các lĩnh vực: Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát, đấu thầu các công trình nguồn điện có công suất đến 30MW; Đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 220kV; Lập quy hoạch phát triển điện lực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Thực hiện Tư vấn thiết kế các công trình Viễn thông điện lực và các dịch vụ tư vấn xây dựng khác theo yêu cầu của khách hàng.

Công ty đã thực hiện nhiều công trình điện tại khu vực Miền Trung như: Khảo sát, lập dự án, thiết kế các công trình nâng cấp, cải tạo, lưới điện các thành phố, thị xã; Cấp điện các khu Công nghiệp; Các công trình nhà máy thuỷ điện có quy mô công suất lắp đặt đến 30 MW, các công trình viễn thông điện lực tại các tỉnh, thành phố; Các công trình đường dây và TBA đến 220kV.

Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, Công ty luôn chú trọng việc đầu tư trang thiết bị máy móc đầy đủ và hiện đại để phục vụ cho công tác sản xuất. Để góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong công tác Tư vấn, Công ty luôn tự tìm hiểu, sáng tạo và khai thác sử dụng các chương trình phần mềm tính toán trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với hệ thống máy Vi tính được nối mạng nội bộ, mạng Intranet ngành Điện và mạng Internet tốc độ cao, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất.

Công ty luôn chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm bổ sung kiến thức ngành và kiến thức xã hội cho cán bộ công nhân viên. Ban Giám đốc Công ty luôn có những chủ trương chính xác, kịp thời trong điều hành công việc tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên phát huy hết khả năng của mình. Do đó những sản phẩm thiết kế của Công ty ngày càng có chất lượng tốt hơn, đáp ứng tiến độ và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công ty đã xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Công ty đã hoàn thành hàng ngàn công trình Điện lớn nhỏ tại khu vực Duyên hải Miền Trung & Tây Nguyên. CBCNV Công ty rất tự hào vì đã góp phần tích cực công sức của mình trong việc xây dựng hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện của Ngành nói chung và của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung nói riêng trong khu vực.

Với những thành quả đó, trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn được Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương và Thủ tướng chính phủ tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác Tư vấn xây dựng Điện. Năm 2010 Công ty đã được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động hạng 3 về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009.

Một số thành tích tiêu biểu Công ty đạt được

                                

Huân chương lao động hạng 3, Chủ tịch nước khen tặng năm 2010

 

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009

 

Bằng khen của Bộ Công thương năm 2012

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2010

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng