Dự án Hội Nghị Truyền Thông quốc tế lần thứ 25

Dự án Hội Nghị Truyền Thông quốc tế lần thứ 25

Chi tiết dự án

Ngay từ bước đầu thiết kế, chọn số liệu đầu vào (về bức xạ mặt trời, nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, gió…) để tận dụng khí hậu thiên nhiên và cảnh quan tự nhiên.

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng