[ In Folder | Bìa hồ sơ ]

In Folder | Bìa hồ sơ

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

QUY CÁCH IN FOLDER
– In offset 4 màu.
– Cán màng m?, thành ph?m hoàn ch?nh.
– Kích th??c thành ph?m: 220x310mm,
tay g?p 70mm.
– Ch?t li?u: gi?y Briston 300gsm.

– Nh?n file thi?t k? qua: tkhoa2004@gmail.com

S? l??ng ??n giá (vn?) Thành ti?n (vn?)
500 8.000 4.000.000
1,000 6.500 6.500.000
2,000 5.000 10.000.000
3,000 4.500 13.500.000
4,000 4.000 16.000.000
5,000 3600 18.000.000
N?u s?n ph?m ch?a theo ý c?a Quý khách, vui lòng liên h? ?? yêu c?u báo giá

(*) Giá trên ch?a bao g?m: chi phí thi?t k?

 

Couche 300gsm – In 2 m?t và cán màng m? 2 m?t
S? l??ng 500 1.000 2.000
44×30.5x22x7
M?u B)
Th?i gian 3 ngày 4 ngày 4 ngày
Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

Couche 300gsm – In 1 m?t và cán màng m? 1 m?t
S? l??ng 500 1.000
32x22x16x4.5
M?u A)
Th?i gian 5 ngày
44×30.5x22x7
M?u B)
Th?i gian 4 ngày
Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

  nike air max schwarz nike air max schwarz

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng