[ Giấy ghi chú ]

Giấy ghi chú

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Hi?n t?i Công ty (TKHOA) ?ang hi?u ch?nh l?i ??N GIÁ. Nên t?t c? ??n giá trên website ch? mang tính ch?t tham kh?o mà thôi. Thành th?t xin l?i Quý khách v? s? b?t ti?n này.

Quý khách mu?n bi?t ??n giá chính xác vui lòng liên h?:

* Anh Nguy?n Ng?c Duy (Sale) – ?i?n tho?i: 0126 666 1323 – email: sale@tkhoa.com.vn

* Anh Lê V?n Tu?n (Sale)  ?i?n tho?i: 0905 395 040 – email: sale@tkhoa.com.vn

*****************************************************************************************

Gi?y ghi chú / Block note 1 màu (SGGC01)

– In 1 màu ?en.
– 100 t? / cu?n
– Th?i gian giao hàng 3 ngày.

Gi?y ghi chú / Block note in 1 màu.
Quy cách In 1 màu ?en, gi?y Fort 70gsm, 100 t?/cu?n
Kh? 50 cu?n 100 cu?n
7 x 10 cm 400.000 700.000
Th?i gian 3 ngày 3 ngày

 

Gi?y ghi chú / Block note 4 màu (SGGC02)

Gi?y ghi chú / Block note in 4 mà
Quy cách In 4 màu, gi?y Fort 70gsm, 100 t?/cu?n
Kh? 50 cu?n 100 cu?n
7 x 10 cm 900.000 1.550.000
Th?i gian 3 ngày 3 ngày

nike air max thea damen nike air max thea damen

Giấy ghi chú
4 (80%) 1 đánh giá

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng