[ In bì thư ]

In bì thư

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Bao thư 22x12cm Loại giấy SL Đơn giá Tổng giá
– In offset 4 màu

– In 1 mặt ngoài

– Có thể in màu nắp hoặc nền lợt

– Dán sẵn keo nắp + 150đ/ cái

– Nhận file thiết kế qua Email:tkhoa2004@gmail.com

– ĐT: 0905.181.687
– Các sản phẩm khác quy cách, khác dịch vụ in ấn; vui lòng liên hệ để có báo giá.

Fort 100 1.000 1.320 1.320.000
2.000 900 1.800.000
3.000 780 2.340.000
4.000 750 3.000.000
Fort 120

 

1.000 1.440 1.440.000
2.000 1.020 2.040.000
3.000 900 2.700.000
4.000 850 3.400.000
Bao thư 23x17cm (A5) Loại giấy SL Đơn giá Tổng giá
– In offset 4 màu

– In 1 mặt ngoài

– Có thể in màu nắp hoặc nền lợt

– Dán sẵn keo nắp +200đ/ cái

– Nhận file thiết kế qua Email: tkhoa2004@gmail.com

– ĐT: 0905.181.687

– Các sản phẩm khác quy cách, khác dịch vụ in ấn; vui lòng liên hệ để có báo giá.

Fort 100 1.000 1500 1.500.000
2.000 1050 2.100.000
3.000 950 2.850.000
4.000 900 3.600.000
Fort 120

 

1.000 1600 1.600.000
2.000 1.150 2.300.000
3.000 1.050 3.150.000
4.000 1.000 4.000.000
Bao thư 35x25cm (A4) Loại giấy SL Đơn giá Tổng giá
– In offset 4 màu

– In 1 mặt ngoài

– Có thể in màu nắp hoặc nền lợt

– Dán sẵn keo nắp +120đ/ cái

– Nhận file thiết kế qua Email: tkhoa2004@gmail.com

– ĐT: 0905.181.687 – 0922 227 228
– Các sản phẩm khác quy cách, khác dịch vụ in ấn; vui lòng liên hệ để có báo giá.

Fort 100 1000 2.500 2.500.000
2000 1.700 3.400.000
3000 1.500 4.500.000
4.000 1.350 5.400.000
Fort 120 +150đ/cái 1000 2.650 2.650.000
2000 1.850 3.700.000
3000 1.650 4.950.000
4.000 1.500 6.000.000
Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng