[ In bì thư ]

In bì thư

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Bao th? 22x12cm Lo?i gi?y SL ??n giá T?ng giá
– In offset 4 màu

– In 1 m?t ngoài

– Có th? in màu n?p ho?c n?n l?t

– Dán s?n keo n?p + 150?/ cái

– Nh?n file thi?t k? qua Email:tkhoa2004@gmail.com

– ?T: 0905.181.687
– Các s?n ph?m khác quy cách, khác d?ch v? in ?n; vui lòng liên h? ?? có báo giá.

Fort 100 1.000 1.320 1.320.000
2.000 900 1.800.000
3.000 780 2.340.000
4.000 750 3.000.000
Fort 120

 

1.000 1.440 1.440.000
2.000 1.020 2.040.000
3.000 900 2.700.000
4.000 850 3.400.000
Bao th? 23x17cm (A5) Lo?i gi?y SL ??n giá T?ng giá
– In offset 4 màu

– In 1 m?t ngoài

– Có th? in màu n?p ho?c n?n l?t

– Dán s?n keo n?p +200?/ cái

– Nh?n file thi?t k? qua Email: tkhoa2004@gmail.com

– ?T: 0905.181.687

– Các s?n ph?m khác quy cách, khác d?ch v? in ?n; vui lòng liên h? ?? có báo giá.

Fort 100 1.000 1500 1.500.000
2.000 1050 2.100.000
3.000 950 2.850.000
4.000 900 3.600.000
Fort 120

 

1.000 1600 1.600.000
2.000 1.150 2.300.000
3.000 1.050 3.150.000
4.000 1.000 4.000.000
Bao th? 35x25cm (A4) Lo?i gi?y SL ??n giá T?ng giá
– In offset 4 màu

– In 1 m?t ngoài

– Có th? in màu n?p ho?c n?n l?t

– Dán s?n keo n?p +120?/ cái

– Nh?n file thi?t k? qua Email: tkhoa2004@gmail.com

– ?T: 0905.181.687 – 0922 227 228
– Các s?n ph?m khác quy cách, khác d?ch v? in ?n; vui lòng liên h? ?? có báo giá.

Fort 100 1000 2.500 2.500.000
2000 1.700 3.400.000
3000 1.500 4.500.000
4.000 1.350 5.400.000
Fort 120 +150?/cái 1000 2.650 2.650.000
2000 1.850 3.700.000
3000 1.650 4.950.000
4.000 1.500 6.000.000

nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng