[ In Brochure – Voucher ]

In Brochure – Voucher

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

In Brochue Gi?y Couche 100 gsm, in 2 m?t không cán màng
Kích th??c 10 x 15 A5 20 x 20 A4 A3
1.000 t? 1.000.000 1.200.000 1.500.000
2.000 t? 1.440.000 1.600.000 2.040.000
3.000 t? 1.620.000 1.900.000 5.520.000
4.000 t? 1.920.000 2.200.000 3.120.000
5.000 t? 2.100.000 2.400.000 3.520.000
6.000 t? 2.600.000 4.320.000
7.000 t? 2.800.000 4.872.000
8.000 t? 3.000.000 5.376.000
9.000 t? 3.200.000 5.832.000
10.000 t? 3.400.000 6.240.000
20.000 t? 6.500.000
30.000 t? 9.540.000
50.000 t? 15.500.000
Th?i gian 3 ngày
·         Chú ý khi ?? dày c?a gi?y t?ng lên thì c?ng thêm 200.000? cho s? l??ng 1.000 t? ± (50g/m2)

·         Cán màng m?t m?t A4 150? ( 2 m?t 300? ) cho m?i t? A4

·         ??n giá trên không bao g?m phí thi?t k?

air max air max

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng