[ In Catalogue ]

In Catalogue

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

QUY CÁCH CATALOGUE
– In offset 4 màu.
– KT thành ph?m A4.
– Ch?t li?u: gi?y Couche 150gsm.
– Thành ph?m b?m kim gi?a.
– Nh?n file thi?t k? qua : tkhoa2004@gmail.com

S? trang 100 quy?n 200 quy?n 500 quy?n 1.000 quy?n 2.000 quy?n
12 2.380.000 3.870.000 5.220.000 6.360.000
16 2.930.000 4.770.000 6.000.000 7.440.000
20 3.460.000 5.540.000 7.500.000 9.960.000
24 3.940.000 6.370.000 8.760.000 11.760.000
28 4.390.000 7.110.000 10.080.000 13.800.000
32 4.850.000 7.920.000 11.700.000 15.600.000
Quý khách có thêm yêu c?u khác vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t

(*) Giá trên ch?a bao g?m: chi phí thi?t k? và ch?nh s? file

 

nike air max schwarz nike air max schwarz

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng