[ Nhãn Decan ]

Nhãn Decan

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Nhãn decal giấy Tờ rời- In 4 màu 1 mặt – Không cán màng
SL
Nhãn
8 x 15.5
(cm)
8 x 31
(cm)
11 x 15.5
(cm)
15.5 x 17
(cm)
15.5 x 34
(cm)
17 x 31
(cm)
31 x 34
(cm)
10 x 11
(cm)
10 x 17
(cm)
10 x 34
(cm)
500 380.000 575.000 435.000 575.000 960.000 960.000 1.800.000 345.000 430.000 720.000
1.000 625.000 1.010.000 755.000 1.010.000 1.730.000 1.730.000 3.240.000 575.000 755.000 1.320.000
Thời gian 3 ngày
Giá đã bao gồm ghi kẽm, in và giấy decal. File thiết kế do khách hàng cung cấp
Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng