[ Nhãn Decan ]

Nhãn Decan

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Hi?n t?i Công ty (TKHOA) ?ang hi?u ch?nh l?i ??N GIÁ. Nên t?t c? ??n giá trên website ch? mang tính ch?t tham kh?o mà thôi. Thành th?t xin l?i Quý khách v? s? b?t ti?n này.

Quý khách mu?n bi?t ??n giá chính xác vui lòng liên h?:

* Anh Nguy?n Ng?c Duy (Sale) – ?i?n tho?i: 0126 666 1323 – email: sale@tkhoa.com.vn

* Anh Lê V?n Tu?n (Sale)  ?i?n tho?i: 0905 395 040 – email: sale@tkhoa.com.vn

*****************************************************************************************

Nhãn decal gi?y T? r?i- In 4 màu 1 m?t – Không cán màng
SL
Nhãn
8 x 15.5
(cm)
8 x 31
(cm)
11 x 15.5
(cm)
15.5 x 17
(cm)
15.5 x 34
(cm)
17 x 31
(cm)
31 x 34
(cm)
10 x 11
(cm)
10 x 17
(cm)
10 x 34
(cm)
500 380.000 575.000 435.000 575.000 960.000 960.000 1.800.000 345.000 430.000 720.000
1.000 625.000 1.010.000 755.000 1.010.000 1.730.000 1.730.000 3.240.000 575.000 755.000 1.320.000
Th?i gian 3 ngày
Giá ?ã bao g?m ghi k?m, in và gi?y decal. File thi?t k? do khách hàng cung c?p

nike air max nike air max

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng