[ Phiếu bảo hành ]

Phiếu bảo hành

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Hi?n t?i Công ty (TKHOA) ?ang hi?u ch?nh l?i ??N GIÁ. Nên t?t c? ??n giá trên website ch? mang tính ch?t tham kh?o mà thôi. Thành th?t xin l?i Quý khách v? s? b?t ti?n này.

Quý khách mu?n bi?t ??n giá chính xác vui lòng liên h?:

* Anh Nguy?n Ng?c Duy (Sale) – ?i?n tho?i: 0126 666 1323 – email: sale@tkhoa.com.vn

* Anh Lê V?n Tu?n (Sale)  ?i?n tho?i: 0905 395 040 – email: sale@tkhoa.com.vn

*****************************************************************************************

Quy cách in Couche 300gsm, in 4 màu 2 m?t
Kích th??c 1.000 t?
10 x 15
590.000
10 x 20
710.000
13 x 17,7
815.000
Th?i gian 4 ngày

 

Couche 300gsm – In 1 m?t và cán màng m? 1 m?t
S? l??ng 500 1.000
10 x 15 230.000 335.000
10 x 20 300.000 430.000
13 x 18 350.000 490.000
15 x 21 445.000 650.000
10 x 30 430.000 625.000
Th?i gian 3 ngày 3 ngày

airmaxco airmaxco

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng