[ Thiệp ]

Thiệp

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Quy cách in
chưa bao gồm bao thư
In 4 màu 2 mặt, Giấy C300 gsm(*)
Thiệp đơn Thiệp đôi
Kích thước 10 x 21 cm 13 x 17 cm 15 x 15 cm 20 x 21 cm 17 x 26 cm 15 x 30 cm
50 thiệp 220.000 220.000 220.000 440.000 330.000 330.000
100 thiệp 275.000 275.000 275.000 715.000 605.000 605.000
150 thiệp 330.000 330.000 330.000 990.000 880.000 880.000
200 thiệp 440.000 440.000 440.000 1.210.000 1.045.000 1.045.000
250 thiệp 550.000 550.000 550.000 1.375.000 1.210.000 1.210.000
300 thiệp 860.000 860.000 860.000 1.540.000 1.320.000 1.320.000
Thời gian 1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 – 2 ngày 1 – 2 ngày 1 – 2 ngày

 

(*) Ngoài ra còn nhiều loại giấy mỹ thuật khác.

 

Couche 300gsm – In 1 mặt và cán màng mờ 1 mặt
Số lượng 500 1.000
10 x 15 170.000 260.000
10 x 20 230.000 340.000
13 x 18 270.000 390.000
14 x 20 310.000 470.000
15 x 21 350.000 520.000
10 x 30 340.000 500.000
Thời gian 3 ngày 3 ngày
Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng