[ Thiệp ]

Thiệp

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Hi?n t?i Công ty (TKHOA) ?ang hi?u ch?nh l?i ??N GIÁ. Nên t?t c? ??n giá trên website ch? mang tính ch?t tham kh?o mà thôi. Thành th?t xin l?i Quý khách v? s? b?t ti?n này.

Quý khách mu?n bi?t ??n giá chính xác vui lòng liên h?:

* Anh Nguy?n Ng?c Duy (Sale) – ?i?n tho?i: 0126 666 1323 – email: sale@tkhoa.com.vn

* Anh Lê V?n Tu?n (Sale)  ?i?n tho?i: 0905 395 040 – email: sale@tkhoa.com.vn

*****************************************************************************************

Quy cách in
ch?a bao g?m bao th?
In 4 màu 2 m?t, Gi?y C300 gsm(*)
Thi?p ??n Thi?p ?ôi
Kích th??c 10 x 21 cm 13 x 17 cm 15 x 15 cm 20 x 21 cm 17 x 26 cm 15 x 30 cm
50 thi?p 220.000 220.000 220.000 440.000 330.000 330.000
100 thi?p 275.000 275.000 275.000 715.000 605.000 605.000
150 thi?p 330.000 330.000 330.000 990.000 880.000 880.000
200 thi?p 440.000 440.000 440.000 1.210.000 1.045.000 1.045.000
250 thi?p 550.000 550.000 550.000 1.375.000 1.210.000 1.210.000
300 thi?p 860.000 860.000 860.000 1.540.000 1.320.000 1.320.000
Th?i gian 1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 – 2 ngày 1 – 2 ngày 1 – 2 ngày

 

(*) Ngoài ra còn nhi?u lo?i gi?y m? thu?t khác.

 

Couche 300gsm – In 1 m?t và cán màng m? 1 m?t
S? l??ng 500 1.000
10 x 15 170.000 260.000
10 x 20 230.000 340.000
13 x 18 270.000 390.000
14 x 20 310.000 470.000
15 x 21 350.000 520.000
10 x 30 340.000 500.000
Th?i gian 3 ngày 3 ngày

michael kors tasche sale michael kors tasche sale

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng