[ In Tiêu đề | Thư ngỏ | Vận đơn ]

In Tiêu đề | Thư ngỏ | Vận đơn

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

QUY CÁCH IN
– In offset 4 màu – In 1 m?t
– C?t thành ph?m.
– Kích th??c thành ph?m: 21×29.7cm.
– Ch?t li?u: gi?y Fort 100gsm – 120gsm.
– Nh?n file thi?t k? qua: tkhoa2004@gmail.com

S? l??ng Fort 100gsm (vn?/ t?) Fort 120gsm (vn?/ t?) Th?i gian (ngày)
1,000 1.200?/t? 1.250?/t? 3 ngày
2,000 780? 830
3,000 650? 700
4,000 550? 600
5,000 450d 500
10,000 370? 420
Các s?n ph?m khác quy cách, khác d?ch v? in ?n; vui lòng liên h? ?? có báo giá.

(*) Giá trên ch?a bao g?m: chi phí thi?t k?

nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng