[ Túi giấy ]

Túi giấy

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Lo?i gi?y Gi?y kraft 120gsm
Quy cách in In  màu 1 m?t -không màu n?n –  Kh?: 20 x 20 x 8 cm (Ngang x Cao x Hông)
S? l??ng 100 200 300 400 500 1.000
giá ti?n 550.000 960.000 1.380.000 1.740.000 2.160.000 3.720.000
Th?i gian 5  ngày

 

Lo?i gi?y Gi?y Couche 230gsm
Quy cách in In 4 màu 1 m?t – Kh?: 21,4 x 30 x 9.4 cm (Ngang x Cao x Hông)
S? l??ng 500 1.000 2.000
Không màng 3.960.000 5.940.0000 9.816.000
Màng 1 m?t 4.500.000 7.080.000 11.940.000
Th?i gian 5 – 7 ngày 5 – 7 ngày 5 – 7 ngày

nike air max damen nike air max damen

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng