BẢN ĐỒ, BẢN VẼ

VIDEO SẢN PHẨM

MÔ TẢ NGẮN GỌN

Bản đồ, bản vẽ là công cụ rất cần thiết đối với mỗi ngành nghề đặc biệt là ngành xây dựng, địa chính.
 
Bản đồ, bản vẽ có 3 loại:
  • Bản đồ địa chính
  • Bản vẽ xây dựng
  • Sơ đồ

Tính giá nhanh

Tổng tiền tạm tính: