SỔ TAY CẨM NANG

Sổ tay cẩm nang là một cuốn sách nhỏ, thường được sử dụng để cung cấp thông tin hữu ích và hướng dẫn cho người đọc về một chủ đề cụ thể. Có rất nhiều loại sổ tay cẩm nang khác nhau, từ sổ tay thuế, sổ tay y học đến sổ tay nhân viên. Chúng thường được viết một cách ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người đọc có thể tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.

VIDEO SẢN PHẨM

MÔ TẢ NGẮN GỌN

Sổ tay cẩm nang là một cuốn sách nhỏ, thường được sử dụng để cung cấp thông tin hữu ích và hướng dẫn cho người đọc về một chủ đề cụ thể. Có rất nhiều loại sổ tay cẩm nang khác nhau, từ sổ tay thuế, sổ tay y học đến sổ tay nhân viên. Chúng thường được viết một cách ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người đọc có thể tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tính giá nhanh

Tổng tiền tạm tính: